ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H εταιρεία

 

ΕΤΑΙΡΙΑ:G.I.P. DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 999992261
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122193499000
ΑΡ.Μ.AE: 43041/01ΝΤ/Β/01/123
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1- ΓΛΥΦΑΔΑ -ΤΚ 16674
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109680925
FAX: 2103230475
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.gipsa.eu

Δημοσιευμένα στοιχεία

 

» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καταχωρήθηκε την 25/09/2017

» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 06/08/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 25/05/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 02/06/2014
» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Καταχωρήθηκε την 02/06/2013